Missie & Visie

Missie
Onze missie is mensen professioneel en persoonlijk bewuster te maken en te helpen zichzelf te verbeteren. Wij doen dit door middel van hoogwaardige, confronterende en fundamentele trainingen en workshops voor hoger opgeleide professionals. Onze focus ligt daarbij sterk op leiderschap.

Visie
Onze visie op trainen kan in de volgende steekwoorden worden samengevat:

Allround
Wij richten ons niet alleen op de gedegen structuur en inhoud van de dienst die u afneemt. Als generalisten positioneren we u of uw organisatie graag in het groter geheel der dingen. Bij ons is er, naast de inhoudelijke expertise, altijd aandacht voor trend, onderstroom en visie. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat daar de toekomst ligt: bij producten met visie, bij mensen met visie.

Discreet
Wij garanderen vertrouwelijkheid ten aanzien van alle bedrijfsgevoelige informatie die ons bekend wordt over u en/of uw organisatie en leggen deze garantie vast in onze algemene voorwaarden.

Ervaringsgericht
Onze trainingen zijn praktisch en ervaringsgericht, met veel spreekoefeningen, stemoefeningen, rollenspellen en oefenpresentaties. Daarnaast vormt (video)feedback een integraal onderdeel van elke vaardigheidstraining. De theorie staat bij ons zeer hoog aangeschreven mits in dienst van uw praktijk.

Flexibel en Open
Openheid en flexibiliteit zijn voor ons speerpunten. Graag horen we van u hoe iets voor u werkt, liefst al tijdens de training. Met uw input worden al onze trainingen maatwerk. Ook uw feedback na de training wordt zeer gewaardeerd en wordt gebruikt voor productverbetering. Mocht u tijdens of na een training toch niet helemaal tevreden zijn, laat het ons dan zo snel mogelijk en op een open manier weten. Dan vinden we samen een adequate oplossing.

Persoonlijk
U heeft bij STORM op enig moment altijd direct en persoonlijk contact met trainer/eigenaar Vic Diederen. Door deze persoonlijke aanpak worden al onze trainingen hoogwaardige, specialistische dienstverlening op maat. Samen komen wij tot een optimale, persoonlijke training voor u en uw medewerkers. Onze trainingen zijn dus altijd vraaggestuurd. Dat onderscheidt ons van de grotere trainingsinstituten, waar de aangeboden trainingen doorgaans ‘in het pakket’ zitten.

Positief
Wij geloven in de kracht van een positieve benadering. We bouwen dan ook graag voort op wat u al goed doet en verbeteren met u wat u nog niet zo goed beheerst. De positieve psychologie vormt voor ons daarbij een belangrijke bron van inspiratie omdat ze tot doel heeft gezonde mensen nog beter te laten functioneren in werk en leven.

Pragmatisch
STORM is in principe aards en pragmatisch. Dus geen zweverigheid, wel grote openheid en welwillendheid ten aanzien van alles wat in de praktijk gewoon blijkt te werken. Zo zetten wij technieken uit yoga, coaching en NLP in waar ze van praktisch nut blijken te zijn, bijvoorbeeld tijdens onze training Spreekangst Overwinnen. STORM is beide benen op de grond maar de kop niet in het zand.